Organizacje pozarządowe

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2024-02-06 - 2024-02-29

Powołano Komisję Konkursową

Wójt Gminy Jasienica powołał Komisję Konkursową do opiniowania ofert złożonych, w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadań Gminy Jasienica w 2024 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2024-01-24 - 2024-01-31

Nabór Członków Komisji Konkursowej

Wójt Gminy Jasienica ogłasza nabór kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Jasienica w 2024 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2024-01-08 - 2024-01-31

OTWARTY KONKURS OFERT

Wójt Gminy Jasienica ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Jasienica w 2024 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2023-11-23 - 2023-12-31

Program Współpracy

Program Współpracy Gminy Jasienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2023-11-17 - 2023-11-22

Projekt uchwały

Zapraszamy do zapoznania się i zgłaszania opinii do projektu Programu współpracy Gminy Jasienica.

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2023-10-31 - 2023-11-30

Program Współpracy Gminy Jasienica

Rada Gminy Jasienica uchwaliła Program współpracy Gminy Jasienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2023-09-27 - 2023-10-06

Projekt uchwały

Zapraszamy do zapoznania się i zgłaszania opinii do projektu Programu współpracy  Gminy Jasienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Konkurs Senior w Ruchu
Organizacje pozarządowe2023-08-02 - 2023-08-23

Konkurs Senior w Ruchu

Stowarzyszenie MANKO - Głos Seniora, organizator Programu Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie pn. "SENIOR W RUCHU” w następujących kategoriach:

SPLOT wartości - spotkanie konsultacyjne
Organizacje pozarządowe2023-07-07 - 2023-07-11

SPLOT wartości - spotkanie konsultacyjne

11 lipca 2023 r. Centrum OPUS zaprasza organizacje pozarządowe zainteresowane udziałem w konkursie grantowym "SPLOT wartości" na konsultacyjne spotkanie on-line.

Logo Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska
Organizacje pozarządowe2023-06-21 - 2023-06-21

Spotkanie dla organizacji pozarządowych z obszaru LGD Ziemia Bielska

LGD Ziemia Bielska zaprasza na bezpłatne spotkanie szkoleniowo-integracyjne dedykowane przedstawicielom organizacji pozarządowych (NGO) z obszaru LGD Ziemia Bielska.

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2023-04-03 - 2023-05-02

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Jasienica w 2023 roku Wójt Gminy.

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2023-03-15 - 2023-03-31

WÓJT GMINY JASIENICA POWOŁAŁ KOMISJĘ KONKURSOWĄ

Wójt Gminy Jasienica powołał Komisję Konkursową do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w otwartym konkursie ofert na ...

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica