Organizacje pozarządowe

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2023-01-25 - 2023-01-28

Konferencja „Program Klub”

Zarząd Województwa Śląskiego planuje ogłosić otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne w dziedzinie kultury fizycznej „Program Klub”.

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2023-01-13 - 2023-01-20

NABÓR CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

Nabór kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań ...

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2023-01-03 - 2023-01-24

OTWARTY KONKURS OFERT

Wójt Gminy Jasienica ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Jasienica w 2023 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2022-11-16 - 2022-11-23

Projekt uchwały

Zapraszamy do zapoznania się i zgłaszania opinii do projektu Uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Jasienica dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku ...

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2022-10-31 - 2022-11-30

Program Współpracy

Program Współpracy Gminy Jasienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

OBYWATELSKI MONITORING funduszy europejskich
Organizacje pozarządowe2022-10-28 - 2022-12-31

OBYWATELSKI MONITORING funduszy europejskich

Ogólna Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji o pracę na rzecz komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich.

Logo Województwa Śląskiego
Organizacje pozarządowe2022-10-27 - 2022-11-07

INFORMACJA

Konkurs Śląskie Orły Wolontariatu – Wolontariusz 2022.

POSZUKIWANY NAJAKTYWNIEJSZY SENIOR WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Organizacje pozarządowe2022-09-21 - 2022-09-30

POSZUKIWANY NAJAKTYWNIEJSZY SENIOR WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Wojewoda Śląski ogłosił kolejną edycję konkursu na najaktywniejszego Seniora w województwie śląskim. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: "Aktywny senior" oraz "Aktywna seniorka".

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2022-08-17 - 2022-08-26

Projekt uchwały

Zapraszamy do zapoznania się i zgłaszania opinii do projektu Programu współpracy  Gminy Jasienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2022-07-12 - 2022-08-26

KONKURS GRANTOWY

Granty na organizację zajęć dla seniorów – ruszył nabór wniosków.

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2022-05-31 - 2022-12-31

KONKURS GRANTOWY „SPORT NA START”

Do 3 czerwca br. można składać wnioski o dofinansowanie zajęć sportowych dla dzieci w ramach programu grantowego Fundacji BGK.

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2022-04-13 - 2022-04-30

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Jasienica.

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica