Organizacje pozarządowe

Herb Gminy Jasienica bez napisu
Organizacje pozarządowe2023-03-03 - 2023-03-31

DRUGI NABÓR W PROGRAMIE „SPORT DLA WSZYSTKICH”

Rozpoczęto drugi nabór wniosków w ramach Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Sport dla wszystkich” na zadania realizowane w 2023 roku.

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2023-02-28 - 2023-03-08

NABÓR CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

Nabór kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań ...

Konkurs Śląskie Lokalnie
Organizacje pozarządowe2023-02-20 - 2023-03-02

Konkurs Śląskie Lokalnie

Informujemy, że do 2 marca 2023 r. potrwa nabór wniosków do kolejnej edycji konkursu Śląskie Lokalnie.

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2023-02-16 - 2023-03-14

OTWARTY KONKURS OFERT

Wójt Gminy Jasienica ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Jasienica w 2023 roku.

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2023-02-09 - 2023-03-09

WYNIKI KONKUSU OFERT

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Jasienica w 2023 roku.

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2023-02-02 - 2023-02-24

Program „Niepodległa”

Biuro „Niepodległa” ogłasza nabór wniosków do Programu Dotacyjnego „Niepodległa” 2023 na dofinansowanie organizacji wydarzeń w 2023 roku.

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2023-01-26 - 2023-02-10

Powołano Komisję Konkursową

Wójt Gminy Jasienica powołał Komisję Konkursową do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Jasienica w 2023 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2023-01-25 - 2023-01-28

Konferencja „Program Klub”

Zarząd Województwa Śląskiego planuje ogłosić otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne w dziedzinie kultury fizycznej „Program Klub”.

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2023-01-13 - 2023-01-20

NABÓR CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

Nabór kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań ...

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2023-01-03 - 2023-01-24

OTWARTY KONKURS OFERT

Wójt Gminy Jasienica ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Jasienica w 2023 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2022-11-16 - 2022-11-23

Projekt uchwały

Zapraszamy do zapoznania się i zgłaszania opinii do projektu Uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Jasienica dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku ...

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2022-10-31 - 2022-11-30

Program Współpracy

Program Współpracy Gminy Jasienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica