Organizacje pozarządowe

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2021-11-04 - 2021-11-30

UWAGA!

Przypominamy o kończącym się terminie realizacji zadań publicznych w 2021 roku z zakresu ...

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2021-10-29 - 2021-11-29

PROGRAM WSPÓŁPRACY

Program współpracy Gminy Jasienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności (...)

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2021-09-14 - 2021-09-23

PROJEKT UCHWAŁY

Zapraszamy do zapoznania się i zgłaszania opinii do projektu programu współpracy Gminy Jasienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ...

KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Organizacje pozarządowe2021-08-05 - 2021-09-17

KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych działających na rzecz rodziny pod hasłem „Rodzina jest najważniejsza”.

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2021-05-26 - 2021-06-16

WYNIKI KONKURSU OFERT

Zarządzeniem w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Jasienica w 2021 roku ...

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2021-05-21 - 2021-06-07

POWOŁANO KOMISJĘ KONKURSOWĄ

Wójt Gminy Jasienica powołał Komisję Konkursową do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione ...

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2021-04-28 - 2021-05-07

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

Wójt Gminy Jasienica ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie ...

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2021-04-27 - 2021-05-18

OTWARTY KONKURS OFERT

Wójt Gminy Jasienica ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Jasienica w 2021 roku.

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2021-04-20 - 2021-05-06

NABÓR KANDYDATÓW

Nabór kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie ...

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2021-04-20 - 2021-05-06

NABÓR KANDYDATÓW

Nabór kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań ...

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2021-04-20 - 2021-05-12

OTWARTY KONKURS OFERT

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy działając z pełnomocnictwa Wójta Gminy Jasienica ogłasza otwarty konkurs ofert.

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2021-04-20 - 2021-05-12

OTWARTY KONKURS OFERT

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy działając z pełnomocnictwa Wójta Gminy Jasienica ogłasza otwarty konkurs ofert.

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica