Organizacje pozarządowe

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2021-03-08 - 2021-03-29

WYNIKI KONKUSU OFERT

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Jasienica w 2021 roku.

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2021-02-24 - 2021-03-12

POWOŁANIE KOMISJI KONKURSOWEJ

Wójt Gminy Jasienica powołał Komisję Konkursową do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe ...

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2021-02-08 - 2021-02-16

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

Wójt Gminy Jasienica ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie ...

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2021-01-29 - 2021-02-19

KONKURS OFERT

Wójt Gminy Jasienica ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021r.

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2020-10-12 - 2020-11-12

UWAGA

Rada Gminy Jasienica uchwaliła Program współpracy Gminy Jasienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ...

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2020-09-14 - 2020-09-23

PROJEKT UCHWAŁY

Zapraszamy do zapoznania się i zgłaszania opinii do projektu programu współpracy Gminy Jasienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ...

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2020-06-02 - 2020-06-12

PROJEKTY UCHWAŁ

Zapraszamy do zapoznania się i zgłaszania opinii do projektu Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy.

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2020-05-20 - 2020-08-31

INFORMACJA

Informujemy, że planowane zadania publiczne Gminy Jasienica na 2020 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej mogą być ...

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2020-04-02 - 2020-04-10

WYNIKI KONKURSU OFERT

Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zad

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2020-04-01 - 2020-04-13

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE!

W dniu 20 marca br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu epidemii ...

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2020-03-30 - 2020-04-20

WYNIKI KONKURSU OFERT

Zarządzeniem Nr 0050.41.2020 z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2020-03-20 - 2020-04-02

POWOŁANIE KOMISJI KONKURSOWEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy powołał Komisję Konkursową do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty ...

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica