Organizacje pozarządowe

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2022-03-01 - 2022-03-31

WYNIKI KONKUSU OFERT

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Jasienica w 2022 roku Wójt Gminy.

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2022-02-11 - 2022-02-25

POWOŁANO KOMISJĘ KONKURSOWĄ

Wójt Gminy Jasienica powołał Komisję Konkursową do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty ...

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2022-02-11 - 2022-02-25

Powołano Komisję Konkursową

Wójt Gminy Jasienica powołał Komisję Konkursową do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty.

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2022-01-28 - 2022-02-04

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

Wójt Gminy Jasienica ogłasza nabór kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej.

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2022-01-18 - 2022-02-08

KONKURS OFERT

Wójt Gminy Jasienica ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Jasienica w 2022 roku z zakresu ...

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2021-12-31 - 2022-01-14

NABÓR WNIOSKÓW

Nabór wniosków na 2022 rok w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2021-12-02 - 2021-01-31

CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH

Ze względu na zmianę przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przypominamy o obowiązku ...

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2021-11-04 - 2021-11-30

UWAGA!

Przypominamy o kończącym się terminie realizacji zadań publicznych w 2021 roku z zakresu ...

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2021-10-29 - 2021-11-29

PROGRAM WSPÓŁPRACY

Program współpracy Gminy Jasienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności (...)

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2021-09-14 - 2021-09-23

PROJEKT UCHWAŁY

Zapraszamy do zapoznania się i zgłaszania opinii do projektu programu współpracy Gminy Jasienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ...

KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Organizacje pozarządowe2021-08-05 - 2021-09-17

KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych działających na rzecz rodziny pod hasłem „Rodzina jest najważniejsza”.

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2021-05-26 - 2021-06-16

WYNIKI KONKURSU OFERT

Zarządzeniem w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Jasienica w 2021 roku ...

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica