Organizacje pozarządowe

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2020-03-13 - 2020-03-31

POWOŁANIE KOMISJI KONKURSOWEJ

Wójt Gminy Jasienica powołał Komisję Konkursową do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2020-03-12 - 2020-03-25

UWAGA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE!

Ze względu na podjęte działania prewencyjne mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa Wójt Gminy Jasienica apeluje ...

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2020-02-26 - 2020-03-20

KONKURS OFERT

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy działając z upowaznienia Wójta Gminy Jasienica ogłasza otwarty konkurs ofert

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2020-02-26 - 2020-03-13

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy działając z upowaznienia Wójta Gminy Jasienica ogłasza nabór kandydatów na członków komisji

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2020-02-26 - 2020-03-18

WYNIKI KONKUSU OFERT

Zarządzeniem Nr 0050.29.2020 z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2020-02-25 - 2020-03-06

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

Wójt Gminy Jasienica ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na ...

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2020-02-18 - 2020-03-11

KONKURS OFERT

Wójt Gminy Jasienica ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Jasienica z zakresu ...

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2020-02-04 - 2020-02-24

POWOŁANIE KOMISJI KONKURSOWEJ

Zarządzeniem Nr 0050.16.2020 z dnia 4 lutego br. Wójt Gminy Jasienica powołał Komisję Konkursową do zaopiniowania ofert ...

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2020-01-21 - 2020-01-29

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

Wójt Gminy Jasienica ogłasza nabór kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu...

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2020-01-13 - 2020-02-04

KONKURS OFERT

Wójt Gminy Jasienica ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizyczne

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2019-12-19 - 2020-01-16

UWAGA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE!

Przypominamy o obowiązku składania sprawozdań końcowych z wykonania zadań publicznych ...

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2019-11-20 - 2019-12-20

UWAGA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Rada Gminy Jasienica uchwaliła Program współpracy Gminy Jasienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica