Organizacje pozarządowe

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2020-09-14 - 2020-09-23

PROJEKT UCHWAŁY

Zapraszamy do zapoznania się i zgłaszania opinii do projektu programu współpracy Gminy Jasienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ...

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2020-06-02 - 2020-06-12

PROJEKTY UCHWAŁ

Zapraszamy do zapoznania się i zgłaszania opinii do projektu Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy.

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2020-05-20 - 2020-08-31

INFORMACJA

Informujemy, że planowane zadania publiczne Gminy Jasienica na 2020 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej mogą być ...

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2020-04-02 - 2020-04-10

WYNIKI KONKURSU OFERT

Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zad

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2020-04-01 - 2020-04-13

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE!

W dniu 20 marca br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu epidemii ...

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2020-03-30 - 2020-04-20

WYNIKI KONKURSU OFERT

Zarządzeniem Nr 0050.41.2020 z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2020-03-20 - 2020-04-02

POWOŁANIE KOMISJI KONKURSOWEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy powołał Komisję Konkursową do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty ...

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2020-03-13 - 2020-03-31

POWOŁANIE KOMISJI KONKURSOWEJ

Wójt Gminy Jasienica powołał Komisję Konkursową do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2020-03-12 - 2020-03-25

UWAGA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE!

Ze względu na podjęte działania prewencyjne mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa Wójt Gminy Jasienica apeluje ...

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2020-02-26 - 2020-03-20

KONKURS OFERT

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy działając z upowaznienia Wójta Gminy Jasienica ogłasza otwarty konkurs ofert

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2020-02-26 - 2020-03-13

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy działając z upowaznienia Wójta Gminy Jasienica ogłasza nabór kandydatów na członków komisji

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2020-02-26 - 2020-03-18

WYNIKI KONKUSU OFERT

Zarządzeniem Nr 0050.29.2020 z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica