Organizacje pozarządowe

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2019-11-06 - 2019-11-13

OFERTA ZADANIA

Na podstawie art. 19a ust. 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ...

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2019-10-01 - 2019-10-10

PROJEKT UCHWAŁY

Zapraszamy do zapoznania się i zgłaszania opinii do projektu programu współpracy Gminy Jasienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ...

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2019-09-10 - 2019-12-31

UWAGA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE NOWE WZORY OFERT, UMÓW I SPRAWOZDAŃ Z REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

W dniu 29 października 2018r. weszły w życie:

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2019-03-21 - 2019-04-01

UWAGA!

Od 2019 roku CIT-8 składamy elektronicznie. CIT-8 jest obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej.

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2019-03-15 - 2019-04-05

WYNIKI KONKURSU OFERT

Zarządzeniem Nr 0050.32.2019 z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań ...

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2019-02-19 - 2019-03-12

WYNIKI KONKUSU OFERT

Zarządzeniem Nr 0050.24.2019 z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ...

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2019-01-31 - 2019-02-19

POWOŁANIE KOMISJI KONKURSOWEJ

Wójt Gminy Jasienica powołał Komisję Konkursową do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz ...

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2019-01-22 - 2019-02-08

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

Wójt Gminy Jasienica ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie ...

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2019-01-22 - 2019-02-15

KONKURS OFERT

Wójt Gminy Jasienica ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Jasienica w 2019 roku z zakresu:

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2019-01-11 - 2019-01-23

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

Wójt Gminy Jasienica ogłasza nabór kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na ...

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2019-01-07 - 2019-01-30

KONKURS OFERT

Wójt Gminy Jasienica ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizyczne

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica