Organizacje pozarządowe

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2020-02-25 - 2020-03-06

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

Wójt Gminy Jasienica ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na ...

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2020-02-18 - 2020-03-11

KONKURS OFERT

Wójt Gminy Jasienica ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Jasienica z zakresu ...

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2020-02-04 - 2020-02-24

POWOŁANIE KOMISJI KONKURSOWEJ

Zarządzeniem Nr 0050.16.2020 z dnia 4 lutego br. Wójt Gminy Jasienica powołał Komisję Konkursową do zaopiniowania ofert ...

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2020-01-21 - 2020-01-29

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

Wójt Gminy Jasienica ogłasza nabór kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu...

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2020-01-13 - 2020-02-04

KONKURS OFERT

Wójt Gminy Jasienica ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizyczne

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2019-12-19 - 2020-01-16

UWAGA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE!

Przypominamy o obowiązku składania sprawozdań końcowych z wykonania zadań publicznych ...

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2019-11-20 - 2019-12-20

UWAGA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Rada Gminy Jasienica uchwaliła Program współpracy Gminy Jasienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2019-11-06 - 2019-11-13

OFERTA ZADANIA

Na podstawie art. 19a ust. 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ...

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2019-10-01 - 2019-10-10

PROJEKT UCHWAŁY

Zapraszamy do zapoznania się i zgłaszania opinii do projektu programu współpracy Gminy Jasienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ...

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2019-09-10 - 2019-12-31

UWAGA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE NOWE WZORY OFERT, UMÓW I SPRAWOZDAŃ Z REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

W dniu 29 października 2018r. weszły w życie:

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2019-03-21 - 2019-04-01

UWAGA!

Od 2019 roku CIT-8 składamy elektronicznie. CIT-8 jest obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej.

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2019-03-15 - 2019-04-05

WYNIKI KONKURSU OFERT

Zarządzeniem Nr 0050.32.2019 z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań ...

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica