Organizacje pozarządowe

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2019-02-19 - 2019-03-12

WYNIKI KONKUSU OFERT

Zarządzeniem Nr 0050.24.2019 z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ...

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2019-01-31 - 2019-02-19

POWOŁANIE KOMISJI KONKURSOWEJ

Wójt Gminy Jasienica powołał Komisję Konkursową do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz ...

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2019-01-22 - 2019-02-08

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

Wójt Gminy Jasienica ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie ...

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2019-01-22 - 2019-02-15

KONKURS OFERT

Wójt Gminy Jasienica ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Jasienica w 2019 roku z zakresu:

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2019-01-11 - 2019-01-23

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

Wójt Gminy Jasienica ogłasza nabór kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na ...

Herb Gminy Jasienica
Organizacje pozarządowe2019-01-07 - 2019-01-30

KONKURS OFERT

Wójt Gminy Jasienica ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizyczne

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica