Projekt uchwały

2022-11-16 - 2022-11-23

Zapraszamy do zapoznania się i zgłaszania opinii do projektu Uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Jasienica dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczenia dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadania.

Opinie do projektu organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w ustawie mogą zgłaszać na wniosku stanowiącym załącznik do projektu uchwały, w terminie od dnia 16 listopada do dnia 23 listopada 2022 r.

Projekt uchwały znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica