DRUGI NABÓR W PROGRAMIE „SPORT DLA WSZYSTKICH”

2023-03-03 - 2023-03-31

Rozpoczęto drugi nabór wniosków w ramach Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Sport dla wszystkich” na zadania realizowane w 2023 roku.

Program polega na dofinansowaniu zadań upowszechniających sport i kulturę fizyczną. Między innymi chodzi o wsparcie finansowe zajęć i imprez sportowych, które upowszechniają aktywny model spędzania wolnego czasu, promują sport. Mogą to być działania lokalne, regionalne lub ogólnopolskie.

 

O przyznanie dofinansowania na realizowane w ramach programu zadania, mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej.

 

Wszelkie podstawowe informacje o programie można znaleźć na stronie internetowej dostępnej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/sport/drugi-nabor-na-dofinansowanie-w-2023-roku-zadan-z-zakresu-programu-sport-dla-wszystkich2

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica