WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

2023-04-03 - 2023-05-02

Zarządzeniem Nr 0050.100.2023 z dnia 3 kwietnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Jasienica w 2023 roku Wójt Gminy, przyznał organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022r., poz. 1327 z późn. zm.) dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku z zakresu:

  • ratownictwa i ochrony ludności oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego,
  • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
  • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
  • upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Treść informacji w Biuletynie Informacji Publicznej

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica