KONKURS OFERT

2019-01-22 - 2019-02-15

Wójt Gminy Jasienica ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Jasienica w 2019 roku z zakresu:

    1. Ratownictwa i ochrony ludności oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego,
    2. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
    3. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
    4. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 
Pełna informacja znajduje się tutaj .

 

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica