WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

2024-02-19 - 2024-03-19

Zarządzeniem Nr 0050.35.2024 z dnia 19 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Jasienica w 2024 roku Wójt Gminy, przyznał organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023r., poz. 571) dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Treść informacji w Biuletynie Informacji Publicznej

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica