OFERTA ZADANIA

2019-11-06 - 2019-11-13

Na podstawie art. 19a ust. 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2019r. poz. 688 z późn.zm.) Wójt Gminy Jasienica podaje do publicznej wiadomości treść oferty złożonej przez Towarzystwo Miłośników Rudzicy na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Organizacja czwartej edycji otwartej konferencji naukowej „Wendelinaria 2019” połączonej ze spotkaniem autorskim z Marcinem Wilkiem oraz publikacja materiałów konferencyjnych”.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy składać do dnia 13 listopada br. na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159.

Ogłoszenie dostępne tutaj .

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica