UWAGA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE!

2019-12-19 - 2020-01-16

Przypominamy o obowiązku składania sprawozdań końcowych z wykonania zadań publicznych o których mowa w art. 18 ust. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Sprawozdania należy złożyć w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadań publicznych.

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica