POWOŁANIE KOMISJI KONKURSOWEJ

2020-02-04 - 2020-02-24

Zarządzeniem Nr 0050.16.2020 z dnia 4 lutego br. Wójt Gminy Jasienica powołał Komisję Konkursową do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Jasienica w 2020 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Treść zarządzenia dostępna jest tutaj

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica