KONKURS OFERT

2020-02-18 - 2020-03-11

Wójt Gminy Jasienica ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Jasienica w 2020 roku z zakresu:

1.     Ratownictwa i ochrony ludności oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego,

2.     Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

3.     Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

4.     Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

 

Pełna informacja znajduje się tutaj .

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica