wezbranie wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

2023-01-25 - 2023-01-25

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie hydrologiczne dotyczące zjawiska: wezbranie wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 23

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień: 2

Ważność: od godz. 17:00 dnia 24.01.2023 do godz. 09:00 dnia 25.01.2023

Obszar: zlewnia Pszczynki (śląskie)

Przebieg: Na Pszczynce obserwowany jest wzrost poziomu wody wywołany spływem wód roztopowych. Spodziewane jest przekroczenie stanu ostrzegawczego na stacji Mizerów Borki.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska ostrzeżenie może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk hydrolog: Przemysław Plewa

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica