Godło Polski

Remonty dróg gminnych w sołectwach Jasienica, Międzyrzecze Górne i Roztropice

„Zakres realizacji zadania obejmuje wykonanie remontu nawierzchni dróg gminnych:

  1. drogi gminnej nr 490002S („Myśliwska”) w sołectwie Jasienica na długości 1130 mb;
  2. drogi gminnej nr 490032S („Myśliwska”) w sołectwie Jasienica na długości 472 mb;
  3. drogi gminnej nr 490388S („Strażacka”) w sołectwie Międzyrzecze Górne na długości 220 mb;
  4. drogi gminnej nr 490230S i 490237S („Pierściecka”) w sołectwie Roztropice na długości 367 mb.

       Zakres prac obejmuje wymianę istniejących warstw nawierzchni asfaltowych, częściową wymianę podbudowy wraz z robotami towarzyszącymi. Dodatkowo na ul. „Strażackiej” zostanie wyremontowana nawierzchnia chodnika, a na ul. „Myśliwskiej” zostanie wykonane oznakowanie poziome oddzielające pobocze drogi od jezdni.”

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica