Projekty unijne

Człowiek - Najlepsza Inwestycja

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 -2013

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska – Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze"

Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica