Wniosek o zakup węgla

2022-11-21 - 2022-12-31

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Wójt Gminy Jasienica informuje, iż rozpoczął nabór wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego w ramach procesu sprzedaży węgla przez Urząd Gminy w Jasienicy.

Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zakup węgla w preferencyjnej cenie jest:

  • niedokonanie zakupu węgla na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 1,5 tony;
  • wypłacenie lub przyznanie na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca, dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

W celu uproszczenia procedury zaleca się składanie wniosku przez osobę, która wcześniej złożyła wniosek o dodatek węglowy.

Procedura rozpatrywania wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego w Urzędzie Gminy Jasienica:

  1. przyjęcie wniosku,
  2. weryfikacja wniosku,
  3. powiadomienie strony o wyniku rozstrzygnięcia w formie telefonicznej lub e-mail lub pisemnie w przypadku braku danych kontaktowych.

Udostępniamy Państwu wniosek o preferencyjny zakup węgla. Wniosek można złożyć na dwa sposoby:

  1. Osobiście - wydrukowany i wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Jasienica, lub wysłać pocztą na adres Urzędu Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159;
  2. Elektronicznie - wypełniony wniosek należy wysłać do Urzędu Gminy Jasienica za pomocą platformy ePUAP. Podpis elektroniczny należy złożyć również na załączniku – pliku wniosku.

Ważna informacja !

Dostępność węgla nie zależy od Gminy Jasienica. Informacja o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku będzie przekazana telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Pozytywna weryfikacja wniosku nie gwarantuje jednak dostępności węgla bezpośrednio po uzyskaniu informacji
o pozytywnej weryfikacji.

Informacja o dostępności węgla i miejscu odbioru będzie przekazana odrębnie telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Wniosek pdf

Wniosek doc

Podstawa prawna

 

Zobacz też:

komunikat krus

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2023 r.

kampania społeczna

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! "

Projekt uchwały

Zapraszamy do zapoznania się i zgłaszania opinii do projektu Programu współpracy  Gminy Jasienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica