NABÓR CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

2023-02-28 - 2023-03-08

Wójt Gminy Jasienica ogłasza nabór kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Jasienica w 2023 roku z zakresu:

  • ratownictwa i ochrony ludności oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego,
  • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
  • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Ogłoszenie

Formularz zgłoszeniowy

Klauzula informacyjna

Logo Monitor Polski
Logo Dziennik Ustaw
Logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
Logo Związek Powiatów Polskich
Logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
Logo Powiatu Bielskiego
Logo Śląskie. Pozytywna energia
Logo Euroregion Śląsk Cieszyński
Logo LGD Ziemia Bielska
Logo Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zobacz najnowszy numer

miesięcznika gminy Jasienica